vrijdag 19 januari 2018

RECREATIEPARK KARDINGE (44)Sport en Recreatiepark Kardinge was tot enige tijd geleden een zoekplaatje voor als je van ver kwam en een bepaalde locatie wilde bezoeken. Waar moest je in vredesnaam zijn als je wilde zwemmen, tennissen, voetballen of een nacht in een camper wilde overnachten?

Zie afbeelding boven, afgelopen week gemaakt.
Geen idee hoe lang het bord er staat, maar het ziet er nog vrij nieuw uit.

Recreatie- en Sportpark Kardinge verdienen natuurlijk ook een goed smoelwerk en verwijsborden-systeem.
Afgelopen zomer kwam er een bord langs de Oostelijke Ringweg waarop het recreatieve van het park kwam te staan, zie nog eens dit bericht

Foto's links en rechts, ze zijn ook iets met de parkeerplaatsen van plan, ondergetekende weet nog niet wat.

Mocht er een uitgebreide facelift komen, dan volgt een update.

POEZEN IN BEIJUM (18)


Katten zijn schattig en aandoenlijk, maar ze vermoorden ook vogels en knaagdieren, verspreiden akelige ziektes en houden mensen uit hun slaap. Aldus een bericht in de Volkskrant vorige week

Kom een doorsnee kattenbezitter(ster) uit Beijum niet aan zijn of haar huisdier. Schatjes zijn het. Niet zo negatief doen over die lieve beestjes blogger!

Maar toch, de schatjes hebben ook een donkere kant.

Bovenstaande afbeelding is onlangs bij een Beijumer gemaakt die opa is geworden. Bij oppassen hoort dan ook een box.
Allemaal goed en wel, denkt het schatje des huizes misschien a.h.w., dit is wel mijn territorium, kleine soms schreeuwende indringer.

Veel katten merken feilloos als er iets verandert in de omgeving. Zo merken ze vaak al in een vroeg stadium als het vrouwelijk personeel zwanger is. Bij ons is het twee keer voorgekomen dat de kat het al gemerkt had, voordat we het zelf aan anderen konden laten weten. Je merkte duidelijk een gedragsverandering. De ene kat vroeg meer aandacht en bij een andere kat had het zelfs tot gevolg dat er even werd gesproeid.
De komst van een baby kan dus ook jaloezie veroorzaken bij de kat. Laat de kat merken dat je nog evenveel van hem houdt, door ook aandacht aan de kat te besteden. Als de kat tijdens deze periode verwaarloosd wordt, is het vaak niet meer goed te maken. Lees hier

KERKEN LUIDEN VANAVOND NOODKLOK IVM AARDBEVINGEN (ook De Bron in Beijum)

De noodklok in Beijum werd ook In 2015 geluid

Er zijn grote zorgen in de provincie Groningen omtrent de gaswinning en de daaruit voortkomende aardbevingen en alle ellende die daar weer achter weg komt.
De kerken zijn solidair met de Groningers. Koos Meisner is verbonden aan De Bron in Beijum, hij mailde gistermiddag:


'Het wordt, helaas, een traditie; het luiden van kerkklokken i.v.m. met aardbevingen.
Dat zal weer gebeuren,vrijdag a.s. bij de start van de fakkeloptocht (waar ik ook net als vorig jaar meeloop). 
Hieronder de oproep het van 'Het Platform Kerk en aardbeving' waar de Protestantse Kerk van Groningen sinds kort (en zeker na de uitbreiding met Ten Boer) ook bij zit.'


GENOEG = GENOEG!De beving van bij Zeerijp afgelopen maandag maakt duidelijk dat ondanks een vermindering van de gaswinning de aarde zal blijven beven. Eindelijk lijkt het besef ook buiten Groningen door te dringen dat er iets moet veranderen, niet alleen in de manier waarop schade afgehandeld wordt, maar ook dat er andere bronnen van energie gevonden moeten worden, zodat de gaswinning drastisch naar beneden kan.
De beving veroorzaakte wederom niet alleen schade, maar ook angst, zorgen, boosheid en onzekerheid. Een beving als deze zet niet alleen gebouwen, maar ook verwachtingen voor de toekomst op losse schroeven. En precies daarom is Platform Kerk en Aardbeving ervan overtuigd dat kerken niet voorbij kunnen gaan aan de gevolgen van de aardbevingen, omdat het mensen in hun persoonlijk leven raakt en er niet alleen scheuren in muren ontstaan, maar ook in de samenleving en in de ziel.


We willen u vragen om solidair te zijn in en met Groningen, om te laten zien dat de mensen die getroffen worden door de gasbevingen niet vergeten worden. Uit het hele land hebben we in Groningen steunbetuigingen ontvangen. Het doet goed om te lezen dat gemeenten elders in het land in hun voorbeden de Groningers gedenken.
Als Platform Kerk en Aardbeving brengen we graag de Fakkeloptocht, georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging, in de stad Groningen onder de aandacht. De fakkeloptocht vindt plaats aanstaande vrijdag, 19 januari en begint om 19:30 op de Vismarkt: https://www.facebook.com/events/138816143465565/ 

donderdag 18 januari 2018

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (64)


Dat zie je niet in Beijum, een overdekte privé-fietsenstallinkje van glas (of hard doorschijnend plastiek, zou ook kunnen).

Zie foto, eergisteren in De Hunze gemaakt.
Wat handig van degene die dit heeft neergezet, de fietsen blijven droog en en grijs kastje en groene bak worden daarom aan het gezicht ontrokken.

De Beijumblogger heeft geen idee of de fietsenstalling 's nachts al of niet op slot gaat.

Als Beijumer kun je hier ook een beetje jaloers naar kijken. Dit kan niet in Beijum, daar gaat zo'n ding binnen de kortste keren kapot. Denkt ondergetekende, en hij vraagt zich af of hij daar te negatief over denkt.

Zullen dat twee schuurtjes naast elkaar zijn waarin je ook je auto kwijt kunt? Waarschijnlijk niet, de deuren komen niet al te breed over en om nou een auto onder een slaapkamer te gaan rijden is ook zoiets.

Wat een eigenaardige naar boven lopende plant, het verliest zijn bladeren klaarblijkelijk niet in de herfst, en zou het leuk zijn om het gevaarte half voor de ramen te hebben hangen? De rolgordijnen zitten zo te zien ook nog eens dicht.

Interessante wijk dat De Hunze. Het middelste huis staat te koop. Wat zou die kosten?

MORGENAVOND HALF ACHT FAKKELOPTOCHT DOOR GRONINGEN (Gaan!)´Wat heeft het voor zin om nog een keer een fakkeloptocht te gaan lopen?'
'Ja maar als je niks doet luistert politiek Den Haag al helemaal niet meer. We moeten niet over ons heen laten lopen.

De meningen over de morgenavond te houden Fakkeloptocht tegen de consequenties van de gaswinning in de provincie Groningen zijn verdeeld.
Toch lijkt niks doen de Beijumblogger geen goed idee. Hij roept dan ook mensen op die hart hebben voor de provincie en de stad Groningen op om morgen wél solidair te zijn. GA!

De oneerlijkheid, slinksheid en het duiken van de landelijke politiek ten spijt (of juist daarom...): KOM MORGEN!
Hou druk op deze regering die laat zien maling te hebben aan angstige, bezorgde en soms wanhopige burgers. Hoezo geld boven het welzijn van mensen?

Archieffoto vorig jaar februari
Annemarie Heite is het toonbeeld van beschaving van de strijd van Groningen tegen onrecht aangaande de gaswinningsproblematiek en de gevolgen die eruit voort komen. Afgelopen juni sprak de Beijumblogger haar, zie nog eens deze video Ze toont respect voor de handelswijze van Schokkend Groningen en John Lanting, de actiegroep die vaak een harder geluid laat horen. Haar motto in de video: laat je niet uitspelen, ga samen voor een veilig en rechtvaardig Groningen, welk geluid je ook maar laat horen.

Bij Jinek uitte ze afgelopen week haar zorgen over de halsstarrigheid van 'de politiek' en de onwil of om empathie te betuigen voor de getroffen bewoners. Heite verklaarde in de talkshow dat ze gewelddadige radicalisering onder Groningers niet uitsluit.

Dat het zover moet komen. In een dictatuur bekommert een regime zich niet om de eigen inwoners, die dienen alleen maar voor eigen gewin. In democratisch Nederland lijkt de houding richting Groningen en haar bewoners niet anders. Wat heeft 'Den Haag' een plaat voor de kop.

Die rare boeren met hun platte dialect ook. Die neem je toch niet serieus? Uitzuigen die hap, hier met dat gas en met de euro's die daaruit voort komen.

Kom op Groningen. Sta op. Samen voor Groningen. Video Fakkeloptocht februari vorig jaar.

De provincie heeft momenteel niks aan verdeeldheid. Wel komen, niet komen, radicaliseren, vreedzaam blijven protesteren. Saamhorigheid is geboden. Zie nog eens de een jaar geleden gemaakte video van een volle zaal in de Oosterpoort waarop honderden Groningers onder aanvoering van Freek de Jonge eendrachtig het Groninger volkslied zingen. En ook 'Het het nog nooit zo donker west' van  Ede Staal.

NDE BEZOEKERSCENTRUM DEFINITIEF VAN BEIJUM NAAR STADSPARK


Wat eigenlijk iedereen wel al wist is sinds gisteren duidelijk. Het Bezoekerscentrum Natuur en DuurzaamheidsEducatie verhuist dit jaar van Beijum naar het Stadspark.

Op Gemeente.groningen.nl staat dit definitieve besluit:
In augustus van het afgelopen jaar werd de motivatie voor de verhuizing gegeven.
Jurian Bajema destijds, en lees dit bericht nog eens:
Een uitdrukkelijke voorwaarde van het College is dat de kosten niet hoger mogen zijn dan die van de huidige huisvesting. Immers, het lonkende perspectief van de verhuizing is dat tegen dezelfde kosten een veelvoud aan bezoekers is te verwachten. Trekken we nu in een goed jaar ongeveer 3000 bezoekers, in het Stadspark verwachten we minsten het tienvoudige aan bezoekers te trekken.

'Beijum' was eenvoudigweg niet rendabel genoeg om het Natuurmuseum te behouden, de publieke belangstelling viel gewoon erg tegen. Niet alleen het Bezoekerscentrum, de hele Boerderijum krijgt te weinig bezoek van de Beijumers. Zie ook nog eens dit bericht

We kunnen er als wijk boos over lopen doen, maar om de een of andere manier heeft Beijum de Boerderijum en het Bezoekerscentrum nooit in het hart gesloten.
Het Herbouwcomité haalde ongeveer tien jaar geleden meer dan 7000 handtekeningen op voor herbouw van de 15 jaar geleden oude afgebrande Boerderij.

Zie nog eens hoe wijlen huisarts Arie Lameris de handtekeningen aan toenmalig wethouder Verschuren overhandigde.

Lees het kadertje van de gemeentelijke site. Er wordt ongeveer een half miljoen euro tegen aan gegooid om uitbreiding van het gebouw in het Stadspark te realiseren. Het NDE-museum zou 10 keer zoveel bezoekers trekken dan in Meijum het geval is.

De Beijumlogger vraagt zich hardop af of  het Bezoekerscentrum wellicht ook ten onder is gegaan aan de versnippering in het Beijumer landschap wat betreft aanbod van locaties waar Beijumers elkaar kunnen ontmoeten (en waarom de Boerderijum qua bezoekersaantallen onder de maat blijft). Vijftig meter van de Boerderijum vandaan het je multifunctioneel centrum 't Trefpunt. Je hebt het Heerdenhoes, de Kleihorn. De Bron. En sinds een paar maanden is ook de Wegwijzer een ontmoetingsplek op wijkniveau (zou het moeten zijn) geworden.

Over een jaar, is de bedoeling, moet het Derdengebouw op het Innersdijk-terrein af zijn. Daarin komt ook weer een gezamenlijk buurthuis.

Twitterbericht van gisteren:
woensdag 17 januari 2018

BEIJUMBORG (97)


We schrijven 16 januari 1979. 

In het noorden van het land weet de winter niet van wijken: op 31 december van het jaar daarvoor had ik mijn VW Kever nog staan uitgraven, en was ik een barre tocht over de weg langs Emmen naar mijn geboortestad begonnen. Enkele maanden later keken we terug op een winter die we nooit meer zouden vergeten, met geïsoleerde dorpen in de provincie, onbegaanbare wegen en sporen, langlaufskiërs op de Grote Markt. 

We schrijven 16 januari 2018: ik sta op lijn 4 te wachten bij de halte Grote Markt. De knoestige platanen op het Kwinkenplein staan afgetekend tegen een zware buienlucht. En opeens hoor ik ‘m: mijn eerste merel van het jaar. Voluit zit hij te zingen in één van die bomen, en zijn prachtige melodie klinkt zelfs boven het stadslawaai uit. 

Wie heeft het nog over winterweer? Zou het nog komen, dit jaar? Ik geloof er al bijna niet meer in. Fijn voor die merel, wiens jubelend gezang me behoorlijk ontroert. Niet fijn voor mensen zoals ik, die echte winterliefhebbers zijn. De bus zet zich in beweging. 

Op de hoek van de W.A. Scholtenstraat met de Bloemsingel zie ik de Beijumblogger met zijn fiets richting Grote Markt ploegen: hij kijkt me straal voorbij. Zou hij de merel straks ook horen? 

Han Borg

TWEE ZAKKEN OLIEBOLLEN LANGS DE BEIJUMERWEG


Maak ze dan ook even warm en leg ze op een tafeltje neer.


Dacht de Beijumblogger gistermiddag toen hij twee zakken met oliebollen ontwaarde langs van het Heerdenpad afsplitsende deel fietspad dat overgaat in de Beijumerweg ontwaarde.

Zie foto links, einde rechts gaat het richting de Korrewegbrug en de stad, naar links richting Emingaheerd en de zuidelijke woonheerden.

Direct links ligt de Framaheerd.

Het blijft vaak gissen met het maken van dit soort foto's, was moet de vondst voorstellen?

Het was naast dat de zon af en toe scheen koud en winderig.
Lekker om wat warms binnen te kunnen krijgen. De oliebollen zagen er best appetijtelijk uit, ze hebben de eerste twee weken van dit jaar goed overleeft.

Toch, ondergetekende heeft ze niet geproefd, je kunt er vanuit gaan dat ze onderhand taai zijn geworden.

Volgens de bakhulp blijven oliebollen ongeveer twee dagen houdbaar.

Het romantische beeld dat iemand lief wilde zijn voor de medemens kan dus de prullenmand in.
Gewoon te lui om in de biobak te gooien.
het is maar de vraag of vogels en katten blij zijn met een oliebol van meer dan twee weken oud.

BOUWEN AAN EEN NIEUW INNERSDIJK (22)


De tweede achtereenvolgende dag waarop de berichtgeving begint over de werkzaamheden op het Innersdijk-terrein.
Dat gaat niet standaard gebeuren, maar gistermiddag zag de Beijumblogger even een tafereeltje op het terrein dat a.h.w. vroeg om gefotografeerd en gefilmd te worden.

Zie afbeelding. Vier heren waren aan het bekijken hoe een soort van kogel gevuld met waarschijnlijk beton van boven naar beneden ging en inhoud dropte tussen twee verticaal hoogstaande stellages.

Ze stonden daar lekker droog, beneden op de grond was en is het een groot waterballet door de regenval van de afgelopen dagen.

Zie de mini-video.
Update 11.38 uur: AARDBEVINGSSLACHTOFFERS
Wellicht actueel i.v.m. de aardbevingsproblematiek als gevolg van gaswinning. Er schijnt een plan te liggen voor opvang aardbevingsslachtoffers uit in het nieuw te bouwen gebouw. 
Zie nog eens dit bericht.
Update 12.20 uur; omdat veel mensen het bericht lezen, hieronder nog eens het op 21 juni 2015 gepubliceerde bericht

"Er komt noodopvang voor aardbevingsslachtoffers uit Beijum in het nieuw te bouwen Innersdijk......"

Het duurt maar en het duurt maar. Zal verpleeghuis Innersdijk ooit terugkeren naar Beijum? Naar het schijnt lijdt Zorggroep Groningen al enkele jaren verlies, als enkele ouderenzorg-instelling in Groningen. Maar er is nog iets, Beijum ligt in het aardbevingsgebied. In het nieuw te bouwen verpleeghuis zal ook een noodopvang voor aardbevingsslachtoffers uit Beijum komen.


Braakliggend Innersdijk-terrein in 2015
De papieren versie van Dagblad van het Noorden schrijft dit weekend in de zaterdagkrant over het verlies lijden en de aardbevingsperikelen rond de nieuwbouw van Innersdijk:

Dat (het verlies lijden; JF) komt vooral door de nieuwbouw van verpleeghuis Innersdijk in de woonwijk Beijum, die telkens weer wordt uitgesteld. Het oude Innersdijk is in 2011 gesloopt en in Ten Boer is een tijdelijk verpleeghuis neergezet. Zo kon in alle rust aan een nieuw verpleeghuis gebouwd worden midden in Beijum.

Maar intussen veranderen de regels waardoor mensen veel lastiger worden toegelaten tot verpleeghuizen. Het eerste bouwplan kon in de prullenmand en een tweede, kleiner plan werd getekend. Maar nu dat af is blijkt Beijum in het aardbevingsgebied te liggen. Het tweede bouwplan is dus weer geschrapt. Er moet nu een compleet nieuw verpleeghuis getekend worden. Niet zomaar een beetje aardbevingsbestendig, maar meteen geschikt voor opvang van eventuele slachtoffers van aardbevingen in Beijum. "Als je toch in het centrum van een woonwijk een zorgcentrum bouwt, kan het maar beter ook geschikt zijn voor noodopvang", zegt Hommers (topvrouw van Zorggroep Groningen die in het artikel wordt geïnterviewd; JF). Maar het kost wel een lieve duit. De zorggroep legt dan ook miljoenenclaims neer bij de NAM.

dinsdag 16 januari 2018

UIT DE OUDE DOOS (356)

Supermarkt Nieuwe Weme sloot een dag de deuren op Plein Oost wegens teveel criminaliteit, mishandelingen, intimidaties en vechtpartijen, een schietpartij. Er werd openlijk gediscrimineerd: "Dat soort moet hier weg."

Bovenstaande artikel stond op 29 september 1992 in wat toentertijd Nieuwsblad van het Noorden heette. Ondergetekende woonde nog niet in Beijum, maar wat hij leest..., niet best. Oorzaak van de ellende destijds, een groepje schreeuwende, intimiderende, agressieve drugsverslaafde Antillianen. Continue politie op straat.

De woorden crisis en leefklimaat in Beijum totaal verpest verklaren waarom Beijum vanaf die tijd een negatief imago kreeg. Dat slechte imago lijkt tegenwoordig te zijn achterhaald, de Beijumblogger verneemt niks over Antillianen-problematiek.

Lees hier leefklimaat verpest un Beijum

Klik de afbeelding groter. Bericht is ook te lezen via DeKrantVanToen

DE ATENSHEERD OP DE SCHOP IVM HEERDENAANPAK (5)


Het lijkt wel alsof er rollen nieuw tapijt liggen, zie foto boven, alsof er tapijt op het wegdek komt te liggen.

Dat natuurlijk niet echt zo, wel is het zo dat in de Atensheerd een systeem komt te liggen dat er voor gaat zorgen dat het regenwater snel afgevloeid gaat worden.

Wat zijn ze er toch allemaal aan het doen in het kader van heerden-aanpak in deze woonheerd tussen de Beijumerweg en Winkelcentrum Beijum?

Foto's zijn afgelopen vrijdag gemaakt.

We zien op de linker en rechter afbeelding een boom die met houtwerk wordt ondersteund.
Een soort van noodverband lijkt het wel.

De boom rechts staat wel erg scheef. Het gaat donderdag weer stormen, aldus de weersverwachtingen, er staat gelukkig een stevig huis achter de boom.

De Atensheerd is al niet een van de groenste woonheerden in Beijum, zal dat de reden zijn dat de oude krakkemikkige bomen een kap-sessie bespaard blijven?

Wie zal het zeggen, ondergetekende heeft geen verstand van planelogie.

Op de foto rechtsonder is een zandvlakte (klei eigenlijk, Beijum) te zien met daarop ijzeren platen waarover vrachtwagens kunnen rijden.
Fietsers kunnen er natuurlijk ook gebruik van maken.

Foto beneden roept vraagtekens op bij ondergetekende, en associaties met de 'rollen tapijt' dienen zich aan.

Er is een laag van ongeveer tien centimeter, hoe moet je het noemen (grind?) neergelegd waarop een bovengrond gelegd zal worden.

Er ligt een soort van zeil onder, geen idee hoe het met de waterafvoer moet gaan.

De Atensheerd ligt op de schop. Hoe zal het er in het voorjaar bijliggen?

BOUWEN AAN EEN NIEUW INNERSDIJK (21)


Na het afronden van de fundering schieten de bouwwerkzaamheden op het Innersdijk-terrein de lucht in. Zo te zien wordt er behalve aan de begane grond ook reeds aan de eerste verdieping gewerkt. Zie afbeelding boven.

Foto's en mini-video zijn gistermiddag tegen kwart over vier gemaakt.er werd niet gewerkt, dat was buiten ook bijna niet te doen, het hoosde aan een stuk door en het was guur buiten. Een bouwvakker heeft ook zijn grenzen, werken in de stromende regen, nee, dat is niet werkbaar.

Foto rechts, de blogger (of iemand anders) moet het maar uit zijn hoofd halen om over het hek te klimmen om te gaan fotograferen of te filmen.

Wat staat er op het gele bord? Dit object wordt 24 uur per dag bewaakt door een intelligent camerasysteem. Bij signalering van onbevoegden worden de politie en de bewakingsdienst direct gewaarschuwd.

De titel van deze serie klopt eigenlijk niet. Er wordt nu niet gebouwd aan een nieuw Innersdijk maar aan een Derdengebouw. De Zijlen, Heerdenhoes, Kleihorn en WIJ Beijum zullen over ongeveer een jaar in de gecreëerde ruimtes hun intrek doen.maandag 15 januari 2018

VEEL STRANDGASTEN OP BLUE MONDAY BIJ KARDINGERPLASOp deze so called depressiefste dag van het jaar fietste de Beijumblogger aan het einde van de middag van Beijum naar DijkmanSport om een uurtje te bewegen en te fitnessen. Wat leuk, er waren zeer veel badgasten op het strand van het Zilvermeer (Kardingerplas) aanwezig.

Zie foto boven en links. Wat'n drokte. Waarom de vogels massaal waren neergestreken op de plek waar in de zomer wordt gezonnebaad, zou ondergetekende zo niet weten. Zou er wat eetbaars liggen?

Zie ook foto rechts, ook hier moet de blogger het antwoord schuldig blijven, wat is dat voor berg?

Het regende onophoudelijk en de tegenwind zorgde voor een erg koude gevoelstemperatuur.

Het uurtje sporten was een genot. Niet teveel nadenken (vooral niet over Blue Monday), gewoon bewegen en goed zweten. Het na-gevoel, een soort runners high, is nog prettiger dan het sporten zelf.

Depressie, het blijft een verschrikkelijke ziekte. Maar sporten schijnt te helpen...

Op de weg terug naar Beijum was het donker. Maar er waren nog steeds vogels aanwezig op het strand van de Kardingerplas. Wellicht zijn ze de voorbodes van een geweldig voorjaar en zomerperiode later dit jaar.

COLUMN UIT LEWENBORG (80)


Kliekjes gedrag.
Met deze column ga ik vast niet veel vriendjes krijgen op het social media. Ik houd namelijk absoluut niet van kliekjes, tenzij ze uit mijn koelkast komen. Nee, ik bedoel de kliekjes in dit geval bij de mensheid. Kliekjes worden op school al gevormd, dit mede doordat er tegenwoordig projecten zijn op de scholen waaraan in groepjes gewerkt moet worden. Het zou handig zijn de groepjes, die het in dat geval zijn, regelmatig te laten rouleren. Zo voorkom je namelijk dat er kliekjes ontstaan.
Kijk maar eens naar vroeger, naar je eigen jeugd. Als jij niet met mij speelt en jij mij niet leuk vindt, dan mag je ook niet op mijn verjaardagsfeestje komen, lekker puh. Jij bent anders, je hoort niet bij ons. Daar sta je dan als kind, niet wetende wat je ooit verkeerd hebt gedaan. Kliekjes kunnen erg hard tegen anderen zijn. Je ziet het werkelijk overal. De laatste tijd heb ik hier eens beter opgelet en ik ben er behoorlijk van geschrokken, kan ik je vertellen.
Zelfs op het social media is het aan de gang. Is het dan zo met de paplepel er in gegoten vroeger? Waar is het toch voor nodig, vraag ik mij af. Zo zijn er verschillende sites, waar echt om aandacht gebedeld word. Gewoon bij het zotte af. Zoals jullie wel weten schrijf ik meer dan alleen deze wekelijkse column en zo stuitte ik op een naar mijn idee, een erg leuke en leerzame schrijfsite. Vol goede moed wilde ik mee gaan doen aan een wedstrijd daar en wat schertst mijn verbazing? Jawel, letterlijk wordt er om volgers voor je verhaal gevraagd. Bedelen dus. Kliekjes vormen er zich. Zo van, als jij mij niet volgt, volg ik jouw ook niet. Puh.
Ik heb daar toch wel zo’n hekel aan! Als ik die berichten dan lees, krijg ik er de rillingen van. Zijn we nou volwassen mensen of niet? Ik moest na het lezen van die oproepjes denken aan kinderen. Wat geef je hun voor voorbeeld eigenlijk.
In real life heb je ook te maken met kliekjes. Je hebt ze overal, je kan het niet zo gek bedenken. Altijd dezelfde mensen bij elkaar, als je niet mee doet hoor je er niet bij. Zielig gedrag noem ik het. Ze voelen zich niets, zonder de ander. Hebben zelf geen eigen leven en dan komt daar ook nog het roddelen om de hoek kijken. Roddelen is iets waar kliekjes erg goed in zijn. Een ander zwart maken, zonder te beseffen hoeveel pijn ze de ander er mee doen.
Laat die roddels lekker langs je afglijden. Het bevestigt alleen maar dat je nog bestaat. Dat ze je belangrijk genoeg vinden om over te roddelen. Je kan dan denken, dat ze je toch ergens voor nodig hebben. Om zo hun eigen saaie leventje een beetje tot bloei te brengen.
Gelukkig behoor ik niet tot een kliekje. Hé, wat geeft dat een rust. 

Hoe sta jij hierin?
2018©Vlindertje73

GRIJS EN KAAL BEIJUM VERSUS GROEN BEIJUM


Op deze zogenaamde depressiefste dag van het jaar is het goed te realiseren wat ons over een paar weken en de daarop volgende maanden weer te wachten staat. 

Wat zit er een enorm groot verschil in natuurbeleving tussen de zomer en wintermaanden.

Onderstaande foto is ongeveer een half jaar geleden gemaakt en is nooit gepubliceerd.

De Beijumblogger reed achter een bestelbusje aan die volgeladen, en met de achterkleppen vastgesnoerd vanuit de Godekenheerd richting wijkring Amkemaheerd reed.

Kijk toch eens, het is één groene oase die we zien. Iets om je op te verheugen.

Zo ziet het er op het ogenblik uit, zie bovenste afbeelding.

MAANDAGOCHTEND (338)Het is weer zover, volgens enkele wijsneuzen is het vandaag de depressiefste dag van het jaar. Blue Monday. De mens mag graag wat verzinnen. 

In Den Bosch koppelen ze vandaag de verschrikkelijke ziekte depressie aan geld (marketing), aan psychisch lijden in het algemeen en aan gezellig onder het genot van kopjes koffie en wat lekkers erbij gezellig en interessant keuvelen over de ziekte depressie. Ze organiseren daar een Depressie-gala. Zie Twitterbericht helemaal beneden.

Wij Groningers zijn ook wel eens gedeprimeerd. Maar dan nemen we een jenevertje op de achterdocht en gaan er weer met de kop ter veur.

Aanstellerige Brabanders in Den Bosch. Wel eens een aardbeving meegemaakt? Krijgen we soms minder depressies in het land door het organiseren van dit soort stompzinnige galaatjes? Schei toch uit met 'de ziekte depressie serieus nemen.' Ga carnaval vieren zeg! Met je zachte gé van Gék.

Om depressief van te worden, zo'n gedachte aan deze gala.

Ondergetekende moet toegeven, het is op deze dag wel aantrekkelijk om nog even het bed weer in te duiken. Wat een waterkou (de spellingscontrole geeft dit als een fout woord aan, maar volgens mij bestaat het toch wel) buiten. Maar goed, hij is een Grunninger, en geen Brabander.

Foto boven, langs de noordelijke wijkring heeft iemand een half bed neergezet. Waarom niet even een blokhutje en een dekbed erbij? Doe even warm en behaaglijk op Blue Monday zeg. Wel weer lief, stel dat je vanaf rechts komend over de kop slaat en het matras tegen de boom je leven redt? Dat zou toch Happy Monday betekenen.

Van de rechter afbeelding krijgt de blogger wel een beetje de maandagochtend-blues (hoe laat begint dat gala in Den Bosch?). Wat een vuilniszakken liggen er in de sloot langs de Beijumerweg.

Foto linksonder ten slotte. De fiets staat al ongeveer twee maanden aan een lantaarnpaal langs de wijkring, schuin tegenover het gezondheidscentrum. Zadel er af, kabels losgetrokken. Het roept herinneringen op aan de sloopfiets bij kruispunt Beijum Zuid ruim een jaar geleden.

Maar daar worden wij Beijumers/Groningers niet depressief van. Iemand gaat in het donker met een baco naar de fiets om die los te schroeven en mee te nemen. Beweging. Plannen. Motivatie. Doelgericht zijn. Slopen.

De aarde trilt en beeft soms in Beijum en in de wijde provinciale omtrek. Met dank aan de gewetenloze schurken van de NAM.

Maar nogmaals, we laten ons hier niet depressief maken.

Van Lauwerszee tot Dollard tou. En het het nog nooit zo donker west, of het waai altied wel weer licht. De Beijumblogger maakte deze muziek video bijna een jaar geleden tijdens de aardbevins-bijeenkomst met Freek de Jonge in de Oosterpoort.
Verbazingwekkend, een simpele opname is reeds bijna 3000x bekeken. En elke dag komen er meer bezoekers bij.

Blief met de poot'n van Grunn oaf!

Het is half januari 2018. Een fijne dag toegewenst. En welterusten allemaal. De Beijumblogger duikt op deze vroege vreselijke Blue Monday nog even zijn warme bed in.

zondag 14 januari 2018

BEIJUMBORG (96), INGELASTE VAN WOEDE BEVENDE COLUMN (Groningen, gaswinning)


Spuugzat,

is een woord dat ik niet snel zal gebruiken. Want ik kan best wel tegen een stootje of tegen een trilling. Maar toen ik afgelopen vrijdag in mijn krant een brief tegenkwam van een zekere meneer Maas uit Voorschoten, die beweerde dat Groningers wel erg veel ophef maken van - wat Maas noemt - wat zettingsbevinkjes, toen liep bij mij de emmer over. 

Zo’n arrogante l.. (afkorting voor mannelijk geslachtsorgaan; JF) uit het westen van het land, veilig hoog en droog gezeten, beweert dus dat we ons hier een beetje lopen aan te stellen? De man zegt te weten waar hij het over heeft en jawel: bij een klein onderzoekje op het internet blijkt dat hij vrijgevestigd adviseur is over o.a.  geologische zaken. Nou: laat hem die adviezen vooral geven, maar laat hem onze provincie maar liever niet betreden......Wieberen met die kerel! 

Ingezonden brief in NRC...., klik groter om te kunnen lezen...
Heel wat jaartjes geleden - ik was nog student - zat ik te wachten op een veerboot naar Italië, ergens op een grasveldje in de Griekse havenstad Patras. We aten wat stokbrood met kaas met, als ik het me goed herinner, ook nog een biertje erbij, toen opeens de aarde begon te golven. Deuren rondom het plein vlogen open, er klonk het geluid van een vrachtwagen die over ijzeren golfplaten reed. Dit was dus een aardbeving. Het bleek er eentje van ruim onder de 5 op de Schaal van Richter te zijn, maar de gevolgen waren goed merkbaar. 

Paniek alom, geen Griek die in zijn of haar siësta-bed bleef liggen. 
Nou vinden aardbevingen vaker plaats in Griekenland, en zijn ze soms heel wat krachtiger dan die van 3.4 bij Zeerijp, maar het verschil in diepte (hier 3 kilometer, daar vaak 10km of meer) en het verschil in grondsoort (hier slappe en bewegelijke klei, daar harde rots) maakt dat de verschillen in ervaring helemaal niet zo groot zijn. 
Een dikke drie jaar geleden zat ik eens op mijn kantoor in de binnenstad van Groningen, toen ook daar mijn bureau van links naar rechts golfde en mijn computerscherm even voor mijn ogen danste, en toen was het ‘slechts’ een beving van 2.8 bij Ten Boer........dus vertel mij niet, meneer Maas, dat wij hier aanstellers zijn. 

Ik ben al die meneren en mevrouwen Maas spuugzat, en sta a.s. vrijdag hopelijk met veel van u op de Vismarkt, om ze te laten zien dat we weigeren ons nog langer met lege en loze beloftes te laten afschepen. Van die honderden miljarden winst, die er sinds begin jaren ‘60 gemaakt is, kan best wat afgeroomd worden. 

Concreet voorstel: geef ieder gebouw (huis, kantoor, fabriek, school) in Groningen de maximale hoeveelheid zonnepanelen op het dak, gratis en voor niets, en laat zien dat het je ernst is met alternatieve energiebronnen én met het geven van genoegdoening aan deze uitgemolken provincie. En zo niet, dan komen we het geld wel halen.....

Han Borg


BERICHT OVER 'SHARED PLACE BEIJUM'"Beijum is een spannende wijk. Sommige stukjes zien wel wel een beetje treurig uit."

Verrassend. De Beijumblogger kwam onderstaand bericht over 'zijn' wijk op het internet tegen. Lees onderstaande vetgedrukte tekst desgewenst verder via Roegenroem.nl

Op een donkere vrijdag in december, vlak voor de kerstvakantie, trekt een groep studenten onder begeleiding van Ritzo ten Cate door de wijk Beijum. Ze volgen de masteropleiding bij de Academie van Bouwkunst, de module die net is begonnen heet ‘Shared Place Beijum’. De opdracht: verken de wijk, ga in gesprek met bewoners, luister, kijk, voel. Aan het eind van de dag moeten de studenten een ‘opwindsel’ hebben, dat de basis is voor hun (fictieve) ontwerp dat ze tijdens deze module uitwerken.

De foto's die we zien staan ook genoemde site/blog.

Beetje verwarrend, het bericht schijnt ook op deze site te staan.

Blogster Marleen van der Werff schreef het bericht over Beijum.

Marleen, hoe zijn jullie op het idee gekomen om iets met Beijum te gaan doen?

"Hoe kwamen we hierbij? Martine en ik kwamen op Beijum als plek voor deze module, omdat wij het als een 'spannende' wijk zien. Een wijk die veel te bieden heeft, die voor ons gevoel groeit aan populariteit en waar kansen liggen. Beijum is kleurrijk, Beijum is vol van natuur, Beijum is verrassend. Je kunt er heerlijk verdwalen in alle hofjes en het groen. Ik kom zelf uit Engelbert, en kwam vroeger graag in Beijum vanwege die 'verdwaalhofjes'. 

Vergeleken met het lintdorp Engelbert, vond ik die hofjesopzet zo'n gezellig gevoel geven! Maar je ziet ook een gevarieerd beeld, sommige stukken zien er treurig uit en het lijkt alsof op er sommige plekken maar weinig te beleven valt. Winkelcentrum Oost in zo'n plek. Er is ruimte zat, het plein is autovrij, maar er hangt geen sfeer. Er is al het één en ander geprobeerd maar dit slaat allemaal niet aan lijkt het. Met deze module willen we studenten 'onderdompelen' in Beijum. In gesprek met bewoners, ophalen wat er leeft. En de studenten vervolgens uitdagen om hun fantasie te gebruiken en mooie, spectaculaire plekken voor Beijum te ontwerpen. Plekken met impact! 

En wie weet is één van de ontwerpen wel zo geslaagd dat een student er de hort mee op kan. Dat zou toch geweldig zijn?"

KLOKKENMAN GERARD HEEFT EEN NIEUWE SCOOTMOBIEL


"Ik werd op straat door de politie aangehouden omdat de scootmobiel zo waggelde. Ik moest blazen omdat ze dachten dat ik gedronken had. De voorvork was helemaal kapot. Gelukkig heb ik sinds vandaag een nieuwe scootmobiel gekregen."

Gerard de Klokkenman zag er eergisteren relatief blij uit toen de blogger hem tegenkwam in de promenade van Winkelcentrum Beijum. Hij reed in een nieuw karretje en het kwam niet meer over alsof hij dronken was. Het zag er stevig en stabiel uit. "Het heeft eigenlijk te lang geduurd, maar deze nieuwe heb ik via WIJ gekregen."


Waarom Gerard de Klokkenman noemen? Open de link. Zijn huis is één klokkenmuseum.
Gerard maakte anderhalf jaar geleden furore tijdens de Urban Tours vanuit Noorderzon naar Beijum. Zie desgewenst nog eens deze video

Hoe oud ben je nou Gerard? "Ik ben 78 jaar maar ik word 92. Dat heeft een paranormale helderziende mij verteld."

Gerard vervolgde zijn weg in de scootmobiel. Kaarsrecht en zonder gewaggel.

GROENE KERSTBOMEN DOEN HET GOED IN GROEN BEIJUM

Nee, Beijum is deze weken meer grijs dan groen, maar goed, we hebben de naam. Zie de kop boven dit blogbericht.

Op een bepaalde manier irriteren de kerstbomen die we op bovenstaande foto zien, gemaakt op het speelveldje in de Froukemaheerd, de Beijumblogger niet.

Het ziet er gewoon niet smerig en vies uit.
Keurig zelfs.
Leuk bijna, kinderen die op een speelveldje tussen de kerstbomen kunnen spelen.
Spelletje doen. Word jij geprikt door de dennennaalden? Ikke lekker niet.

Groene kunstgras. Echte groene kerstbomen.

Beschaafd Froukemaatjes, om jullie afdankertjes daar neer te gooien.

Een goed voorbeeld voor jullie spelende kinderen. Hulde.

Foto links, de Barmaheerd.

Ziet er ook niet verkeerd uit hoor.

Groen op groen. Beter dan plastiek op groen. Toch? Of zwerfvuil op groen.

Beijumers zijn een leuk volkje. Dat blijkt maar weer.

Foto rechts. Zo heurt het. Nou ja, had eigenlijk naast de groene bio-bak gemoeten.

Maar een beetje tolerantie in tolerant Beijum is wel op zijn plaats.