vrijdag 19 januari 2018

KERKEN LUIDEN VANAVOND NOODKLOK IVM AARDBEVINGEN (ook De Bron in Beijum)

De noodklok in Beijum werd ook In 2015 geluid

Er zijn grote zorgen in de provincie Groningen omtrent de gaswinning en de daaruit voortkomende aardbevingen en alle ellende die daar weer achter weg komt.
De kerken zijn solidair met de Groningers. Koos Meisner is verbonden aan De Bron in Beijum, hij mailde gistermiddag:


'Het wordt, helaas, een traditie; het luiden van kerkklokken i.v.m. met aardbevingen.
Dat zal weer gebeuren,vrijdag a.s. bij de start van de fakkeloptocht (waar ik ook net als vorig jaar meeloop). 
Hieronder de oproep het van 'Het Platform Kerk en aardbeving' waar de Protestantse Kerk van Groningen sinds kort (en zeker na de uitbreiding met Ten Boer) ook bij zit.'


GENOEG = GENOEG!De beving van bij Zeerijp afgelopen maandag maakt duidelijk dat ondanks een vermindering van de gaswinning de aarde zal blijven beven. Eindelijk lijkt het besef ook buiten Groningen door te dringen dat er iets moet veranderen, niet alleen in de manier waarop schade afgehandeld wordt, maar ook dat er andere bronnen van energie gevonden moeten worden, zodat de gaswinning drastisch naar beneden kan.
De beving veroorzaakte wederom niet alleen schade, maar ook angst, zorgen, boosheid en onzekerheid. Een beving als deze zet niet alleen gebouwen, maar ook verwachtingen voor de toekomst op losse schroeven. En precies daarom is Platform Kerk en Aardbeving ervan overtuigd dat kerken niet voorbij kunnen gaan aan de gevolgen van de aardbevingen, omdat het mensen in hun persoonlijk leven raakt en er niet alleen scheuren in muren ontstaan, maar ook in de samenleving en in de ziel.


We willen u vragen om solidair te zijn in en met Groningen, om te laten zien dat de mensen die getroffen worden door de gasbevingen niet vergeten worden. Uit het hele land hebben we in Groningen steunbetuigingen ontvangen. Het doet goed om te lezen dat gemeenten elders in het land in hun voorbeden de Groningers gedenken.
Als Platform Kerk en Aardbeving brengen we graag de Fakkeloptocht, georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging, in de stad Groningen onder de aandacht. De fakkeloptocht vindt plaats aanstaande vrijdag, 19 januari en begint om 19:30 op de Vismarkt: https://www.facebook.com/events/138816143465565/ 

donderdag 18 januari 2018

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (64)


Dat zie je niet in Beijum, een overdekte privé-fietsenstallinkje van glas (of hard doorschijnend plastiek, zou ook kunnen).

Zie foto, eergisteren in De Hunze gemaakt.
Wat handig van degene die dit heeft neergezet, de fietsen blijven droog en en grijs kastje en groene bak worden daarom aan het gezicht ontrokken.

De Beijumblogger heeft geen idee of de fietsenstalling 's nachts al of niet op slot gaat.

Als Beijumer kun je hier ook een beetje jaloers naar kijken. Dit kan niet in Beijum, daar gaat zo'n ding binnen de kortste keren kapot. Denkt ondergetekende, en hij vraagt zich af of hij daar te negatief over denkt.

Zullen dat twee schuurtjes naast elkaar zijn waarin je ook je auto kwijt kunt? Waarschijnlijk niet, de deuren komen niet al te breed over en om nou een auto onder een slaapkamer te gaan rijden is ook zoiets.

Wat een eigenaardige naar boven lopende plant, het verliest zijn bladeren klaarblijkelijk niet in de herfst, en zou het leuk zijn om het gevaarte half voor de ramen te hebben hangen? De rolgordijnen zitten zo te zien ook nog eens dicht.

Interessante wijk dat De Hunze. Het middelste huis staat te koop. Wat zou die kosten?

MORGENAVOND HALF ACHT FAKKELOPTOCHT DOOR GRONINGEN (Gaan!)´Wat heeft het voor zin om nog een keer een fakkeloptocht te gaan lopen?'
'Ja maar als je niks doet luistert politiek Den Haag al helemaal niet meer. We moeten niet over ons heen laten lopen.

De meningen over de morgenavond te houden Fakkeloptocht tegen de consequenties van de gaswinning in de provincie Groningen zijn verdeeld.
Toch lijkt niks doen de Beijumblogger geen goed idee. Hij roept dan ook mensen op die hart hebben voor de provincie en de stad Groningen op om morgen wél solidair te zijn. GA!

De oneerlijkheid, slinksheid en het duiken van de landelijke politiek ten spijt (of juist daarom...): KOM MORGEN!
Hou druk op deze regering die laat zien maling te hebben aan angstige, bezorgde en soms wanhopige burgers. Hoezo geld boven het welzijn van mensen?

Archieffoto vorig jaar februari
Annemarie Heite is het toonbeeld van beschaving van de strijd van Groningen tegen onrecht aangaande de gaswinningsproblematiek en de gevolgen die eruit voort komen. Afgelopen juni sprak de Beijumblogger haar, zie nog eens deze video Ze toont respect voor de handelswijze van Schokkend Groningen en John Lanting, de actiegroep die vaak een harder geluid laat horen. Haar motto in de video: laat je niet uitspelen, ga samen voor een veilig en rechtvaardig Groningen, welk geluid je ook maar laat horen.

Bij Jinek uitte ze afgelopen week haar zorgen over de halsstarrigheid van 'de politiek' en de onwil of om empathie te betuigen voor de getroffen bewoners. Heite verklaarde in de talkshow dat ze gewelddadige radicalisering onder Groningers niet uitsluit.

Dat het zover moet komen. In een dictatuur bekommert een regime zich niet om de eigen inwoners, die dienen alleen maar voor eigen gewin. In democratisch Nederland lijkt de houding richting Groningen en haar bewoners niet anders. Wat heeft 'Den Haag' een plaat voor de kop.

Die rare boeren met hun platte dialect ook. Die neem je toch niet serieus? Uitzuigen die hap, hier met dat gas en met de euro's die daaruit voort komen.

Kom op Groningen. Sta op. Samen voor Groningen. Video Fakkeloptocht februari vorig jaar.

De provincie heeft momenteel niks aan verdeeldheid. Wel komen, niet komen, radicaliseren, vreedzaam blijven protesteren. Saamhorigheid is geboden. Zie nog eens de een jaar geleden gemaakte video van een volle zaal in de Oosterpoort waarop honderden Groningers onder aanvoering van Freek de Jonge eendrachtig het Groninger volkslied zingen. En ook 'Het het nog nooit zo donker west' van  Ede Staal.

NDE BEZOEKERSCENTRUM DEFINITIEF VAN BEIJUM NAAR STADSPARK


Wat eigenlijk iedereen wel al wist is sinds gisteren duidelijk. Het Bezoekerscentrum Natuur en DuurzaamheidsEducatie verhuist dit jaar van Beijum naar het Stadspark.

Op Gemeente.groningen.nl staat dit definitieve besluit:
In augustus van het afgelopen jaar werd de motivatie voor de verhuizing gegeven.
Jurian Bajema destijds, en lees dit bericht nog eens:
Een uitdrukkelijke voorwaarde van het College is dat de kosten niet hoger mogen zijn dan die van de huidige huisvesting. Immers, het lonkende perspectief van de verhuizing is dat tegen dezelfde kosten een veelvoud aan bezoekers is te verwachten. Trekken we nu in een goed jaar ongeveer 3000 bezoekers, in het Stadspark verwachten we minsten het tienvoudige aan bezoekers te trekken.

'Beijum' was eenvoudigweg niet rendabel genoeg om het Natuurmuseum te behouden, de publieke belangstelling viel gewoon erg tegen. Niet alleen het Bezoekerscentrum, de hele Boerderijum krijgt te weinig bezoek van de Beijumers. Zie ook nog eens dit bericht

We kunnen er als wijk boos over lopen doen, maar om de een of andere manier heeft Beijum de Boerderijum en het Bezoekerscentrum nooit in het hart gesloten.
Het Herbouwcomité haalde ongeveer tien jaar geleden meer dan 7000 handtekeningen op voor herbouw van de 15 jaar geleden oude afgebrande Boerderij.

Zie nog eens hoe wijlen huisarts Arie Lameris de handtekeningen aan toenmalig wethouder Verschuren overhandigde.

Lees het kadertje van de gemeentelijke site. Er wordt ongeveer een half miljoen euro tegen aan gegooid om uitbreiding van het gebouw in het Stadspark te realiseren. Het NDE-museum zou 10 keer zoveel bezoekers trekken dan in Meijum het geval is.

De Beijumlogger vraagt zich hardop af of  het Bezoekerscentrum wellicht ook ten onder is gegaan aan de versnippering in het Beijumer landschap wat betreft aanbod van locaties waar Beijumers elkaar kunnen ontmoeten (en waarom de Boerderijum qua bezoekersaantallen onder de maat blijft). Vijftig meter van de Boerderijum vandaan het je multifunctioneel centrum 't Trefpunt. Je hebt het Heerdenhoes, de Kleihorn. De Bron. En sinds een paar maanden is ook de Wegwijzer een ontmoetingsplek op wijkniveau (zou het moeten zijn) geworden.

Over een jaar, is de bedoeling, moet het Derdengebouw op het Innersdijk-terrein af zijn. Daarin komt ook weer een gezamenlijk buurthuis.

Twitterbericht van gisteren:
woensdag 17 januari 2018

BEIJUMBORG (97)


We schrijven 16 januari 1979. 

In het noorden van het land weet de winter niet van wijken: op 31 december van het jaar daarvoor had ik mijn VW Kever nog staan uitgraven, en was ik een barre tocht over de weg langs Emmen naar mijn geboortestad begonnen. Enkele maanden later keken we terug op een winter die we nooit meer zouden vergeten, met geïsoleerde dorpen in de provincie, onbegaanbare wegen en sporen, langlaufskiërs op de Grote Markt. 

We schrijven 16 januari 2018: ik sta op lijn 4 te wachten bij de halte Grote Markt. De knoestige platanen op het Kwinkenplein staan afgetekend tegen een zware buienlucht. En opeens hoor ik ‘m: mijn eerste merel van het jaar. Voluit zit hij te zingen in één van die bomen, en zijn prachtige melodie klinkt zelfs boven het stadslawaai uit. 

Wie heeft het nog over winterweer? Zou het nog komen, dit jaar? Ik geloof er al bijna niet meer in. Fijn voor die merel, wiens jubelend gezang me behoorlijk ontroert. Niet fijn voor mensen zoals ik, die echte winterliefhebbers zijn. De bus zet zich in beweging. 

Op de hoek van de W.A. Scholtenstraat met de Bloemsingel zie ik de Beijumblogger met zijn fiets richting Grote Markt ploegen: hij kijkt me straal voorbij. Zou hij de merel straks ook horen? 

Han Borg