vrijdag 17 november 2017

RECREATIEPARK KARDINGE (37)


Natuur toegankelijk voor iedereen! Aanleg beleefpad Beijumerbos.

Voor iedereen?

De meeste afbeeldingen in deze serie komen uit Kardinge Zuid, het stuk natuurpark dat het dichtst tegen Beijum aanligt. Bovenstaande foto is aan de westkant gemaakt. Op een parkeerplaats langs de Noorddijkerweg, op ongeveer een kilometer vanaf de westkant van de wijk.

We zien een mooie idyllische foto. Een gelukkige rolstoeler bij een voetpad. Het Beleefpad is er voor mensen met een beperking, lezen we op Natuurmonumenten.nl

Dat is een mooi en nobel idee, ook mensen met een beperking begeven zich graag in de natuur. Maar er is zoals bijna altijd een verschil tussen een idyllisch plaatje en de weerbarstige realiteit.

Beijumnieuws heeft al een paar keer aandacht besteed aan het probleem paardenpoep. Wordt het niet eens tijd voor paardenbelasting, als variant op de hondenbelasting? Lees ook dit vijf jaar oude bericht over dat onderwerp, en lees ook de reacties.

Wat blijkt? De gelukkige rolstoelers die eindelijk van de natuur kunnen genieten, moeten door de achtergebleven vlaaien van paarden heenrijden. Lezen we op OOG...en bekijk ook de beeldende foto. Daar wil je toch niet als scootmobieler doorheen rijden?
Het nieuwe beleefpad bij het Beijumerbos kampt met paardenvijgen op de weg die het voor rolstoelers niet gemakkelijker maken. Het nieuwe beleefpad van Natuurmonumenten bij het Beijumerbos is speciaal voor rolstoel- en scootmobielgebruikers aangelegd. “Paardenpoep hoort daar dus niet. Houdt u daar even rekening mee paardenbezitters?”, twittert een Bijzondere Opsporings Ambtenaar.

AANBRENGEN LED VERLICHTING OVERSTEEKPLAATSEN UITGESTELD


"Het aanbrengen van de LED verlichting bij eerder genoemde oversteekplaatsen is vanwege het natte weer uitgesteld. Er moeten eerst een paar droge dagen komen."

Op de rechter afbeelding zien we een voorbeeld van LED verlichting.


Afgelopen maandag berichtte Beijumnieuws dat gisteren, donderdag, LED verlichting bij drie voetgangersoversteekplaatsen in de wijk, langs de wijkring, zou worden aangelegd.

Zie nog eens hier


De driehoek, burgemeester, OvJ en politie
Het bericht van afgelopen maandag was ingestuurd door bijna scheidend stadsdeelcoördinator Ruud van Erp.

Vanochtend mailde hij de twee bovenste zinnen van dit bericht, LED verlichting aanbrengen terwijl het buiten slof (nattig) is gaat niet.
Met een beetje geluk kan dit wel na het komende zonnige weekend.

Eergisteren werden notulen opgestuurd n.a.v. de veiligheidsavond in De Bron die op 7 maart is gehouden.Beste bewoner van Beijum,
U was in maart aanwezig in De Bron om samen met de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie te praten over de veiligheid in de wijk. De belangrijkste thema’s die u noemde op de avond waren: de hoge snelheden op de wijkring, onoverzichtelijke oversteekplaatsen op de wijkring en overlast. U hebt in juli een overzicht ontvangen van de acties die naar aanleiding van de avond zijn uitgezet. Met deze mail informeren we u over een aantal openstaande actiepunten.  
Klachten van Beijumers zijn serieus genomen

Zebrapaden wijkringU gaf aan dat de zebrapaden in combinatie met onoverzichtelijke kruispunten op de wijkring voor een gevaarlijke situatie zorgen. In juli communiceerden we dat d
e gemeente heeft gekeken naar de veiligheid rond de 30 zebrapaden op de wijkring. Elke oversteek is apart beoordeeld op de criteria: ligging, zichtbaarheid en verlichting. Op basis daarvan is een plan opgesteld. Op basis van dit plan laat de gemeente bij drie zebrapaden LED verlichting op de grond plaatsen. Deze verlichting werkt op zonne-energie en heeft een lichtsensor. 

Zodra het donker wordt gaan de lampen automatisch aan. Het gaat hier om de zebrapaden :
Amkemaheerd – Heratemaheerd;
Amkemaheerd – Atensheerd;
Amkemaheerd – Ypemaheerd.

De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de lampen zijn vandaag gestart. Vanwege het natte weer was het vandaag niet mogelijk de lampen daadwerkelijk te installeren. Dit kan gedaan worden zodra er een paar droge zonnige dagen achter elkaar zijn geweest.

Verkeersoverlast
Ook in de maanden augustus en september heeft de politie op snelheid gecontroleerd. Incidenteel zijn er overtredingen geconstateerd. De politie zal ook in 2018 steekproefsgewijs controles uitvoeren.
Daarnaast heeft de politie ook ingezet op verkeersoverlast door bromfietsen. Het aantal overtredingen is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, desalniettemin zal de politie ook in 2018 doorgaan met controles.
Overlast
De punten over de veiligheid en overlast rondom de scholen, zijn besproken in juni en september tijdens lunches tussen de scholen en wethouder Mattias Gijsbertsen. Er is afgesproken dat de scholen gezamenlijk in gaan zetten in preventieve zin. Een voorbeeld hiervan is het project Vreedzame School.

BEIJUM KOOKT..., GEZELLIG, SMAAKVOL EN SPOTGOEDKOOP


 Gezelligheid, contact kunnen maken, smakelijk eten en niet veel geld uit hoeven te geven.

Het project Beijum Kookt is al eens eerder 'besproken' op Beijumnieuws, maar in deze tijd van het jaar, de als maar donker ordende avonden, is het aardig om er nog een keer aandacht aan te besteden. Is de herfst en wintertijd niet bij uitstek een periode waarin mensen contact en gezelligheid zoeken?


Fotograaf Ronald Gramberg ging gistermiddag voor het eerst mee uit eten tijdens Beijum Kookt.

De Beijumblogger kwam hem voor de maaltijd tegen in buurtcentrum 't Heerdenhoes, de bakermat van het eet-project.

Wil je even een paar foto's sturen van de maaltijd en alles er omheen? Dat wilde hij, zie het resultaat.

Hij schreef erbij: "Hmmm, heerlijk gegeten bij Beijum Kookt."

Klik de linker afbeelding groter. Wat staat er voor volgende week donderdag, de 23e, op het menu?  Taartje camambert, gewokte groente met puree en custard dessert. Op 30 november kerriesoep, herfststampot en cheesecake.

Een driegangen maaltijd voor maar vijf euro.

Opgeven voor 12 uur 's smiddags. info@buurtcentrainbeijum.nl

donderdag 16 november 2017

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (57)


Beijum heeft het. En De Hunze niet. 
Denkt de bevoordoordeelde en eigengereide Beijumblogger regelmatig.

'Ze' hebben er geen winkels, geen scholen, geen peuterspeelzalen, geen....vul maar in. Beijum is bont en avontuurlijk, De Hunze is saai en rechtlijnig.

Beijum heeft het en De Hunze niet? Daar valt wel iets op af te dingen.

Door Beijum loopt een kanaal, het heet de Zuidwending.
Heel leuk voor Beijum. Maar aan de noordkant van De Hunze loopt een écht kanaal. Het heet het Boterdiep.

En daarin liggen woonboten. Zie foto. Beijum heeft geen woonboten.

Links, foto,  ligt de relatieve nieuwe Van Eick-straat in De Hunze.

Zie ook midden-links op de foto. Bijna niet zichtbaar, maar het schuttinkje wordt links ondersteund door paaltjes. Preventief tegen stormen? Het ding zou maar eens de weg op waaien.

Echt, in De Hunze denken ze ook overal aan. Wat-een-wijk. Op stand wonen (links) en op het water (rechts), op amper twintig meter afstand van elkaar. Over het water rechts loopt de Groningerweg. De weg gaat richting Winsum, en terug naar Bedum.

TER HOOGTE VAN EEN DOORGETROKKEN DUBBELE STREEP.....


Nood breekt wet. En regels zijn er om omgetreden te worden.
Ach, zo'n doorgetrokken dubbele streep. Een ambulance of politieauto met sirene mag toch ook...?

Ondergetekende meent zich te herinneren al een keer eerder een dergelijke overtreding zoals we die op bovenstaande foto afgebeeld zien te hebben gepubliceerd. Maar dat weet hij niet zeker.

Wachten en wachten op de wijkring ter hoogte van de Jensemaheerd, wijkring noord-oost te Beijum.
Eergisteren.

De blogger ging niet achter de passserende auto voor hem aan. Slecht zicht, wat komt er van tegenovergestelde richting aan? Maar ook: afspraak is afspraak, dubbele streep is dubbele streep.

Maar ja, als je haast hebt, en de bus als treuzelaar voor je ziet.

De auto was de bus nog maar amper voorbij of de knipperlichten gingen links aan. Doorrijden.
Een verkeersliedje van vroeger op de lagere school: Liever 5 minuten later thuis, dan gewond in het ziekenhuis.

GENEESMIDDELENONDERZOEK? GEZONDE MANNEN....


Goh, we zoeken gezonde mannen voor geneesmiddelenonderzoek, en daarvoor zetten we een donker gekleurde man op de foto plus een oproep. Wil je als gezonde man ruim 2000 euro bruto verdienen + reiskosten opstrijken? Meld je dan aan.

Bovenstaande afbeelding staat (of stond onlangs) op een aanplakhuisje voor billboards in de Froukemaheerd.

De afbeelding irriteert. En dat heeft te maken met de Oost-Groninger achterdocht van de Beijumblogger. Maar ook met het feit dat hij weet dat de farmaceutische industrie doordrenkt is van extreme schijnheiligheid. Hoezo kinderen die dure medicijnen nodig hebben medicatie willen onthouden i.v.m. de kosten? Is jullie winst en omzet soms meer waard dan een mensenleven, geachte hufters?

De patjakkers, de directeuren van de geneesmiddelenindustrie die pretenderen het goede voor de mens hoog in het vaandel te hebben, ze zijn maar op één ding uit: grof geld verdienen. Maffiosie. We zetten een gezellig en blij lachende donkere man in. Gaan we sociaal, multicultureel en gelijkwaardig doen? Voor het grote doel, geld?

Hang zo'n foto + oproep vooral op in een in het algemeen niet zo'n draagkrachtige wijk waar veel mensen wel wat extra geld kunnen gebruiken.

Meld je vooral aan, gezonde man uit Beijum. Verdien een zakcentje bij.

 Gezellig, zogenaamd breed lachend met een muziekje in de oren, een paar euro's van doortrapte egoïstische en 'over mijn lijk' multinationals met hijgerige eurotekens in de ogen binnen harken.
Voor het goede doel....

woensdag 15 november 2017

BEIJUMBORG (89)


Afgelopen zaterdag was het 29 jaar geleden dat we naar Beijum verhuisden. Hoe ik dat nog zo precies weet? 

Nou, ik herinner me de lichte paniek van mijn schoonmoeder, die ons die dag heel erg geholpen had, maar die zich geen raad wist met de hordes kinderen met lampions aan de deur, die die avond langstrokken voor Sint Maarten. Tenslotte werd alles wat maar (lekker en eetbaar) in huis was uitgedeeld, en puffend haalden we het eind van de kinderstroom. Enkele jaren later liep ik met mijn eigen dochters langs de deuren, en haalden we enorme hoeveelheden snoep op. Zolang ik mee liep werd het winkelcentrum niet bezocht: dat vond ik te gemakkelijk. Mijn vrouw bleef die avond dan thuis, en kwam nauwelijks aan koken toe. Sint Maarten bleef een enorme sport.

En na Sint Martinus breken pas écht de donkere dagen voor Kerstmis aan. Niet mijn favoriete jaargetijde, maar het is wél een periode waarin de producenten van kaarsen een goede klant aan me hebben. Ook een tijd, waarin je een beetje terug denkt aan het afgelopen jaar. Een jaar met enkele hoogtepunten, zoals de geboorte van mijn eerste kleinzoon. Die wordt op de dag dat deze column gepubliceerd wordt alweer vier maanden, en groeit als de spreekwoordelijke kool. De eerste groentehapjes zitten er al in, zijn oogjes volgen je als je door de kamer loopt, en in het algemeen is het een heel tevreden mannetje. 

De geschiedenis herhaalt zich een beetje, want toen wij destijds uit een bovenwoning in de Oranjewijk naar de Bottemaheerd verhuisden deden we dat met een enkele maanden oude baby, onze oudste dochter. Zou mijn kleinzoon over 29 jaar het net zo goed doen als die dochter, die inmiddels in een fraaie bovenwoning in het centrum van het land woont, en in die buurt boeven vervolgt, na een studie rechten die ze met een prachtig resultaat afsloot?

 Ik hoop het, en weet in ieder geval dat ook mijn kleinzoon een goede start gehad heeft. Hij woont twee wijken verderop, dus ik kan hem vaak zien. Opa Han verheugt zich nu al op de dag, dat hij samen met hem door de plassen stapt - laarsjes aan! - en daarna een warme kop chocolademelk voor hem gaat maken (en een cappuccino voor zichzelf). Prachtig, warm makend vooruitzicht! 

Han Borg