zondag 26 april 2015

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (228)

Gal op forsythia.

Regelmatig kom ik gallen tegen. Een gal is een woekering van een plant, ontstaan door een parasiet, meestal een insect (een galwesp, galmug, vlieg, luis of galmijt) die haar eieren in de plant legt. De gal, waarvan de vorm specifiek is voor een bepaalde parasiet, dient als behuizing en voedsel voor de larve. Sommige gallen vallen duidelijk op, zoals de kogelronde eikengal die een doorsnede van ongeveer drie centimeter kan bereiken. Maar er zijn ook gallen die je gemakkelijk over het hoofd ziet. 

Eikengallen worden veroorzaakt door 3 tot 4 mm grote, bruine tot zwarte eikengalwesp (Cynips quercusfolii). De gallen zijn eerst groen van kleur, later worden ze deels rood. In het binnenste van de gal ontwikkelt zich een larve in een rond kamertje. In de herfst vallen de galappels met het loof op de grond. De larven verpoppen in het kamertje. Tussen november en februari bijten de uit de pop gekropen wespjes zich door de dikke galwand heen naar buiten. Deze wintergeneratie bestaat uitsluitend uit vrouwtjes, die zich parthenogenetisch (= maagdelijk) voortplanten en hun eitjes in de knoppen van eiken leggen. In de knoppen ontstaan kleine, onopvallende knopgallen, waaruit in mei en juni nieuwe wespjes komen, zowel mannetjes als vrouwtjes, de zogenaamde seksuele generatie. De voorjaarswespjes zijn veel kleiner dan de aseksuele wintergeneratie. De voorjaarswespen leggen na de paring de eitjes aan de onderkant van de eikenbladeren in en langs de bladnerven. Hieruit ontstaan weer de bekende galappels.

Talloze soorten insecten zijn in staat om het ontstaan van een gal op een plant te veroorzaken; daarnaast zijn er ook veel insecten die specifiek op de in de gal groeiende larven parasiteren door hun ei in de larve binnen in de gal te leggen. Het insect dat uit het gal komt, is dus niet per se de veroorzaker van dat gal.

Deze gal op de forsythia is veel minder interessant. Hij is niet door een insect veroorzaakt, maar door een bacterie. Het verschijnsel wordt de forsythiatakwrattenziekte genoemd. De ziekte veroorzaakt knobbelachtige tot wratachtige gezwellen op de takken van de forsythia. De knobbels zijn aanvankelijk glad en worden in een later stadium ruw, wratachtig en gespleten. De kleur is lichtbruin tot zwart. Takwrattenziekte komt vriGal op forsythia.

Regelmatig kom ik gallen tegen. Een gal is een woekering van een plant, ontstaan door een parasiet, meestal een insect (een galwesp, galmug, vlieg, luis of galmijt) die haar eieren in de plant legt. De gal, waarvan de vorm specifiek is voor een bepaalde parasiet, dient als behuizing en voedsel voor de larve. Sommige gallen vallen duidelijk op, zoals de kogelronde eikengal die een doorsnede van ongeveer drie centimeter kan bereiken. Maar er zijn ook gallen die je gemakkelijk over het hoofd ziet. 

Eikengallen worden veroorzaakt door 3 tot 4 mm grote, bruine tot zwarte eikengalwesp (Cynips quercusfolii). De gallen zijn eerst groen van kleur, later worden ze deels rood. In het binnenste van de gal ontwikkelt zich een larve in een rond kamertje. In de herfst vallen de galappels met het loof op de grond. De larven verpoppen in het kamertje. Tussen november en februari bijten de uit de pop gekropen wespjes zich door de dikke galwand heen naar buiten. Deze wintergeneratie bestaat uitsluitend uit vrouwtjes, die zich parthenogenetisch (= maagdelijk) voortplanten en hun eitjes in de knoppen van eiken leggen. In de knoppen ontstaan kleine, onopvallende knopgallen, waaruit in mei en juni nieuwe wespjes komen, zowel mannetjes als vrouwtjes, de zogenaamde seksuele generatie. De voorjaarswespjes zijn veel kleiner dan de aseksuele wintergeneratie. De voorjaarswespen leggen na de paring de eitjes aan de onderkant van de eikenbladeren in en langs de bladnerven. Hieruit ontstaan weer de bekende galappels.

Talloze soorten insecten zijn in staat om het ontstaan van een gal op een plant te veroorzaken; daarnaast zijn er ook veel insecten die specifiek op de in de gal groeiende larven parasiteren door hun ei in de larve binnen in de gal te leggen. Het insect dat uit het gal komt, is dus niet per se de veroorzaker van dat gal.

Deze gal op de forsythia is veel minder interessant. Hij is niet door een insect veroorzaakt, maar door een bacterie. Het verschijnsel wordt de forsythiatakwrattenziekte genoemd. De ziekte veroorzaakt knobbelachtige tot wratachtige gezwellen op de takken van de forsythia. De knobbels zijn aanvankelijk glad en worden in een later stadium ruw, wratachtig en gespleten. De kleur is lichtbruin tot zwart. Takwrattenziekte komt vrij algemeen voor bij forsythia maar heeft geen negatieve invloed op de groei en bloei van de stengels.

(Info: Wikipedia en soortenbank.nl)
j algemeen voor bij forsythia maar heeft geen negatieve invloed op de groei en bloei van de stengels.

(Info: Wikipedia en soortenbank.nl)

 Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 25 april 2015

DE AFVALCONTAINER STAAT ER AL (KONINGSDAG, VRIJMARKT)

Laten we hopen dat het weer een beetje mee gaat zitten en we op z'n minst een droge dag krijgen. Zonnetje erbij zou extra welkom zijn.
Aanstaande maandag wordt op het voetbalveld tussen de Grevinga- en de Jaltadaheerd de traditionele vrijmarkt gehouden. het hele veld zal weer vol gaan stromen met verkopers en met koopjesjagers.
Aan het einde van de vrijmarkt blijft altijd veel 'troep' over. Mensen willen niet alleen verkiopen maar ze willen hun zolder ook leegruimen. En dus liever niks mee terug naar huis nemen.
De container zal maandagmiddag weer uitpuilen.
Beijumnieuws zal maandag verslag doen van de vrijmarkt.

SUCCESVOLLDE DERDE UITZENDING VAN RADIO BEIJUM


Gevarieerde gasten, verschillende onderwerpen, een duik in de geschiedenis, en veel meer. Het was een genot om de zojuist beëindigde derde aflevering van Radio Beijum mede vorm te geven.
Er zat van alles in het programma. Op bovenste foto ziet u Lammert Doedens met bibliothecaris Douwe van der Bijl in gesprek. Laatstgenoemde las o.a. passages voor uit meegenomen boeken. Teveel om allemaal op te noemen. In de loop van de avond wordt de link gepubliceerd waardoor nieuwsgierige Beijumers die de uitzending hebben gemist (luisteraars buiten de wijk?) het hele programma nog een keer kunnen beluisteren.
Kruidenvrouw Saskia Nieboer kwam onder meer vertellen dat mannen die veel bier drinken hun mannelijke vermogens doen afnemen omdat in hop veel vrouwelijke energie zit. Waarom paardenbloemen? Waarvoor dient Lieve Vrouwen-Bedtro (ook een kruid)?
Wil Schackmann schoof aan om te vertellen over de 19e eeuw en zijn interesse voor de instellingen voor liefdadigheid die toentertijd op het platteland werden geopend.

Het Grunnings Hoekje kwam weer aan bod en...
teveel om op te noemen. Luister desgewenst het programma terug.
Foto links, technikus Jan Fré Boven. Foto rechts, Douwe van der Bijl.

RADIO BEIJUM VANAF TIEN UUR IN DE LUCHT....

Luistert u mee?
Nieuws uit Beijum.
Saskia's kruidenhoek.
Wil Schackmann....
Douwe's boekenkwartier.
Het Grunnings Houkje.
Jaap Ekhart.
Kees Huisenga.
En meer en meer...
http://radiobeijum.listen2myradio.com/

vrijdag 24 april 2015

OVER RADIO BEIJUM EN AARDBEVINGSPROBLEMATIEK IN DE WIJK

Radio Beijum is niet alleen maar een gezellig keuvelend nieuw wijkmedium, het gaat zich ook met ernstige zaken die zich in de wijk (kunnen) afspelen bezig houden.
Klik groter.  Dit lijkt op aardbevingsschade...Amkemaheerd

Eerst even, er is niks mis met gezellig keuvelen over boeken, kruiden en Grunningsze zoak'n. Leuk zelfs, liever geen problemen. Maar ja. Lees verder.
 Een aankondiging volgt morgenvroeg tegen kwart voor tien, een kwartier voordat de derde uitzending van Radio Beijum de lucht in zal gaan vanuit het Grand Café in het Trefpunt. Dan zal ook de link worden gepubliceerd waar de lezer naar toe kan gaan om mee te luisteren.

Tot de ernstige dingen des levens behoort zeker ook de dreiging van aardbevingen die Groningen zouden kunnen teisteren. En laten we hopen dat dit binnen de perken blijft.
Feit is, er zijn redelijk wat Beijumers die schade aan hun woningen hebben door aardbevingen die we reeds achter de rug hebben. Scheuren, kleine verzakkingen. Niet best.

Afgezien van de materiële schade die een aardbeving met zich meebrengt, zijn gevoelens van onveiligheid, angst en onzekerheid factoren die door het hoofd van Beijumers (Groningers) kunnen spelen. Wat als er weer....En wat moet ik dan..?

Radio Beijum, het bestuur van het Trefpunt en de gemeente Groningen hebben de handen ineen geslagen, en organiseren medio juni een (en wellicht meerdere) bijeenkomst(en) in het Trefpunt.
Hier zullen bezorgde Beijumers terecht kunnen met vragen. En eventueel steun kunnen ervaren.

Gelukkig valt e.e.a. tot nu toe mee. En nogmaals, laten we hopen dat dit zo blijft, maar het is  nooit verkeerd om de koppen eens bij elkaar te steken. Wat als...Stel dat...Hoe en wat moeten we dan...

Radio Beijum en het Trefpunt worden i.s.m. de gemeente Groningen een steunpunt (platform) voor Beijum op het gebied van aardbevingsproblematiek. Voor vragen. Voor advies. Voor om iedereen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan.

Radio Beijum zal een verbindende schakel in de grootste en groenste wijk van de stad Groningen worden. Voor om lekker te keuvelen, plezier te hebben, voor nieuwtjes en voor ditjes en datjes. Maar ook voor de serieuze dingen des levens die ons Beijumers allemaal raken.

Nadere berichtgeving volgt.
Lammert Doedens:
Het Team van Radio Beijum en het Team van het Trefpunt en medewerkers
van Groningen gaan in juni een avond(en) middag(en) organiseren waar
de inwoners van Beijum terrecht kunnen met vragen over de
aardbevingsproblematiek in Beijum. Heeft U 
ideeën, verzoeken of wensen, stuur ze naar Radio Beijum, Trefpunt, of Beijumnieuws of Lijn6. De uitzending van mei zal grotendeels in het teken van dit onderwerp staan..

Foto's zijn vanmiddag tegen half vijf gemaakt. 

BEIJUMSKAP SLAAT EEN WEEK OVER

Atsje Straatsma mailde: Oja, vergeten te zeggen, komende week geen Beijumskap, ik zit op Malta (nee, geen vakantie, maar mijn werk voor Aktiva Tours).
Groetjes, Atsje.

Nou, voor deze keer Atsje Straatsma, volgende week verwachten we aflevering 215 van je...

EEN VLOT VOOR ONDER DE TUNNEL?

Ter hoogte van de Wibenaheerd ligt deze dagen een soort van vlot die precies onder de tunnel tussen twee gedeeltes van de Zuidwending door kan. Zie foto.
Op de achtergrond zien we de Wibena-rotonde. Rechts staat basisschool de Expeditie.
Het lijkt de blogger niet wijs om met het 'vlot' een meter of zeven onder het wegdek door te gaan zeilen richting de overkant van de Zuidwending (helemaal links, niet zichtbaar in beeld).
Het kan ook toeval zijn dat het 'vlot' precies voor de onderdoorgang ligt. Maar het lijkt zo toevallig. Er ligt meer hout. Is dat een trappetje dat daar ligt?

Er zou meer met de Zuidwending mogelij moeten zijn. Kano varen, vlotten bouwen, etc. Maar goed, hier spreekt iemand die de eerste 22 jaar van z'n leven aan het Stadskanaal (Knoal) heeft gewoond.

LEVE DE EERSTE KLIKO'S


Door Willem Pauwelussen

Nu Johan zo vaak op zijn site publiceert over wat hij bloemrijk ‘sociaal vuilnis’ noemt gaan mijn gedachten terug naar de tijd dat grofvuil koopavond was. Eens per maand kon je het aan de straat zetten. En dan was het een drukte van belang van allerlei volk dat er iets van zijn of haar gading in ontdekte. Heel gezellig, jammer dat het er niet meer is. Wat er overbleef werd de volgende ochtend door de gemeente meegenomen, maar dan was het al behoorlijk uitgedund. En het was een grote chaos natuurlijk want wie ertussen grabbelt flikkert de rest aan de kant.

Wat ook regelmatig chaos, zelfs een grote smeerboel met zwerfvuil opleverde, dat waren die plastic huisvuilzakken die aan de weg werden gezet. Ze waren echt een verslechtering na de grijze stalen emmers, want die konden niet door honden en katten (en ‘scharrelaars’ volgens de gemeentelijke verslagen) opengekrabd worden op zoek naar de bron van de heerlijke geuren van voedselresten. Kwam nog bij dat die zakken zwaar waren om in de kar te tillen en personeel verwond kon raken door scherpe uitstekende voorwerpen. Maar ook daar ging wat aan gebeuren. Beijum was, samen met de Brugborgwijken in 1987 voor 9 maanden de proeftuin voor de minicontainers die nu zo bij het stadbeeld horen dat je ze niet eens meer ziet staan.

Van hier
De politiek ging aan het brainstormen. De burger hoeft geen vuilniszakken meer te kopen, wil hij misschien aan die container meebetalen? Ja, maar hij heeft nog wel een bak in de keuken staan natuurlijk. De kosten halveren maar we weten niet hoe het zit met glas en papier. Ook grofvuil kan deels mee en dat is een besparing. De leverancier (het Franse Plastic Omnium) wil, zonder verplichtingen, de voorbereiding en voorlichting gratis verzorgen. Dat is in totaal toch 6000 stuks en 130 wijkcontainers bij etagewoningen (Beijum). Als het positief uitpakt betalen we die dingen en blijven ze. Hierna doen we de rest van de (1⁄2) stad, te beginnen met de nieuwbouwwijken.

De proef valt binnen de nota Schoon, schoner, schoonst, aldus het raadsvoorstel van 18 november. Door goede voorlichting moet het lukken om glas en papier in de deelstromen te houden. Kosten voor bewoners ƒ 20 tot ƒ 25 per jaar. Een PSP-motie voor een duobak haalt het niet en de raad beslist conform het voorstel van B&W op 3 december. Ieder huishouden kreeg er zelfs een groen afvalemmertje bij cadeau.

Misschien dat iemand van de milieudienst hier een keer aanvullende informatie kan verschaffen, maar ik heb uit die geschiedenis begrepen dat, afgezien van chemisch afval, toch echt alles in die kliko’s mag. Dus als je niet wilt betalen voor ophalen van je grofvuil en het ook niet naar de stort wilt brengen, pak dan zaag, bijl en koevoet en vermaal het tot brokken die in de grijze container passen. Het is even aanpakken maar je spaart er je geld mee uit en je bent van de rommel verlost. En het levert vast een leuke babbel met de buren op.


"JOEHOE, WE HEBBEN KIKKERS GEVANGEN"


Op de grens van het Zadelpad, het fietspad naar Kardinge, en de Froukemaheerd waren gistermiddag kinderen met schepnetjes in de weer om kikkers te vangen. Het is bijna vast prik eind april, begin mei, dat ze dit doen. De blogger herinnert zich een soortgelijke situatie van een jaar geleden.

Het blijft leuk en ontwapenend om te zien hoe kinderen en datgene wat de natuur voortbrengt met elkaar bezig kunnen zijn. Halverwege maart plukken sommige kinderen een bosje krokussen die langs de kant van de weg of elders groeien, even een mooi cadeautje meenemen voor moeders.

Kikkers fascineren ook, Dat spring maar en dat kwaakt maar. Zo'n beestje willen we wel eens van dichtbij bekijken. Schepnetjes, een emmertje en vangen maar.

Zie foto links, de blogger kwam aanfietsen en hij zag een meisje diep aan de slootkant met een schepnetje in de weer.

Even later: "Joehoe, mijnheer Beijumnieuws, zet je ons even op de foto?"
Het resultaat is boven te zien. Nou wil ik ook even een kikker fotograferen die jullie hebben gevangen. Twee handen verdwenen in de emmer. Gelukkig, het kwaakbeestje bleef een paar tellen zitten zodat ie vereeuwigd kon worden. Zie rechter afbeelding.

Zetten jullie de kikkers wel even terug in de sloot. In koor: "Ja hoor, dat doen we wel."

Op het Schoolpleincomplex in het Groene Hart van de wijk krijgen schoolkinderen Natuur en Duurzaamheidseducatie. Maar alles hoeft niet in georganiseerd verband. Vang een paar kikkers en creëer zodoende je eigen natuur-les. Dat brachten de kinderen die op bovenstaande foto zijn te zien gisteren in praktijk.

donderdag 23 april 2015

MOOI BEIJUM (15)

Het dorp met de 43 heerden, ook wel Beijum genoemd, ligt er rustig en vreedzaam bij op een voorjaarsdag als vandaag.
Foto is vanmiddag gemaakt. Beijumers herkennen de plek, het weilandje achter het Gezondheidscentrum, vanaf de Emingaheerd bekeken.
De schapen rechts op de foto hebben zin in paardebloemen, maar daar kunnen ze niet bijkomen omdat er een hek tussen zit. Links ligt een schaap te chillen in de schaduw. Geeft dit een dorps karakter weer of geeft dit niet een dorps karakter weer?

Zie de bomen op de achtergrond, ze moeten allemaal nog groen blad krijgen. Wat een prachtige tijd in het jaar is begonnen en wat een prachtige periode ligt er voor ons.

En wat een feest om in Beijum te wonen. Toch een beetje extra als het voorjaar is.

SOCIAAL VUILNIS IN BEIJUM (24


Het valt de blogger de laatste weken een beetje tegen van de normaal gesproken goedgeefse Beijumers, want waar blijven de dikke bankstellen? De klerenkasten en de joekels van afgedankte televisies? 

Waar moeten we het mee doen deze maand wat betreft gratis sociaal vuilnis voor de minder bedeelden in Beijum?
Zie bovenste foto, een frituurpan, en zo te zien zat de frituurolie er nog in. Eerst maar meer weer even een morele preek, met opgeheven wijsvinger. Want, mag die klep in het vervolg dicht? Goedgeefse frituurpan-mensen, er loopt ook wel eens ongedierte rond in de Beijumer straten hoor. Kan zoiets in het vervolg worden afgesloten en met een plastiek zak er omheen worden aangeboden? Dank u.

Hé, wat hebben we daar? Een televisieschotel? Past zo'n ding niet onder in een zwarte bak? Nee, mag niet maar ja, er mag zoveel niet. Er wordt van alles onder in zwarte bakken gestopt, ook die dingen waar verwijderingsbijdragen voor wordt gevraagd. Kapot geslagen televisies, radio's. Zie foto links. 

Het ding dat op de rechter foto als sociaal vuilnis wordt aangeboden is een regelrechte aanfluiting. Een droogrekje! Kom aan Beijumers, mag het iets uitbundigers? Wat een mager cadeau in het voorjaar. Shame on you. Gooi dan een wasdroger op straat, dit slaat toch nergens op?

En wat is dat nou weer voor een ding? Zie foto linksonder. Iets elektrisch? Een of andere koffieapparaat?  Is dat een geluidsbox helemaal links?

Foto rechts loopt ook al niet over van vrijgevigheid. Een reiskoffer is mooi voor degene die low budget op vakantie wil, maar die planken...?

Onderstaande grote foto dan, het wordt een beetje eentonig maar ook dit geeft weer een mager cadeau weer. Een rieten stoel, een vuilnisbak en een zak met troep.

Beste Beijumers, we willen écht sociaal vuilnis voor de minder bedeelden.

Dikke tv's, computers, complete bankstellen, fietsen, koelkasten, diepvriezers, wandelwagens..., kom op mensen, laat je van je beste kant zien.

Y

PROGRAMMA VOOR JEUGD IN MEIVAKANTIE DOOR WIJ BEIJUM

Ingezonden bericht. Naar de politie? Meedoen met een buurtbattle? Pannakooi +BBQ?
Zie flyer.

woensdag 22 april 2015

SECRETARESSEDAG: SECRETARESSES SVP DUIDELIJK PRATEN AAN DE TELEFOON!


Willem Pauwelussen mailde vanmiddag:


Het is vandaag Secretaressedag.
Ik neem aan dat telefonistes daar ook onder vallen.
Vandaar dat ik via jouw site een oproep wil doen.

Als ik een bedrijf of (semi-)overheidsinstelling bel dan neemt doorgaans een dame op.
Die vertelt dan waar ik mee spreek en stelt zich voor.
Maar dit gaat, waarschijnlijk doordat ze het elke dag tientallen keren moet doen, zo rap, dat ik er doorgaans geen woord van versta.

Dus ik vraag dan nog maar eens of ik echt spreek met bedrijf of instelling zo en zo.
‘Ja hoor!’, is dan doorgaans het geruststellende antwoord en in het gesprek dat daarop volgt is de dame doorgaans prima te volgen.
Hoe ze heet weet ik dan nog niet.

Maar ze kán het dus wel!

De oproep is dus aan alle telefonistes: probeert u er aub op te letten ook bij het opnemen van de telefoon duidelijk te articuleren als u meldt waarmee en met wie ik het genoegen heb.
Bij voorbaat mijn erkentelijkheid en bedankt voor het wachten (op de ontknoping van dit verhaal),

Willem Pauwelussen

Afbeeldingen van deze site

KOMENDE ZATERDAG IS RADIO BEIJUM WEER IN DE LUCHT
Komende zaterdag gaat de derde uitzending van Radio Beijum vanuit het Grand Café in het Trefpunt de lucht in. Een nadere aankondiging volgt. Beijumers, en mensen daarbuiten, luister vanaf tien uur die dag naar het enige echte radiostation die Beijum rijk is.
Afgelopen vrijdagmiddag werd een redactievergadering gehouden.
Na afloop werd bovenstaande groepsfoto gemaakt. Helaas was de mooiste radiostem, die van Han Borg, niet aanwezig. Verder zien we van links naar rechts: Jan Fré Boven (techniek). Jaap Ekhart (historie), Hans Koopman, Johan Fehrmann (beiden zullen het nieuws in Beijum doornemen), Marleen Postma (redacteur Lewenborg), Lammert Doedens en Douwe van der Bijl. Douwe zal een boekenprogramma presenteren, Fehrmann en Doedens doen o.a. een Grunnings Houkje.

De structuur van Radio Beijum krijgt langzamerhand gestalte. Een kwartier nieuws, een estafette-gast, een boeken-kwartier, Jaap Ekhart, kruidenvrouw Saskia Nieboer. Dat alles en meer met veel muziek. Kees Huizenga is uitgenodigd om een vervolg te geven het thema 'eenzaamheid in de wijk' en schrijver Wil Schackmann heeft toegezegd aan te schuiven.

Op de rechter foto zien we vijf redactueren van Radio Beijum tijdens de vergadering in gesprek met elkaar.

Afbeelding links, een dochter van Marleen ontwierp een logo. Radio Beijum, met nieuws en informatie voor de wijk en directe omgeving in de stad Groningen.

ONDERTUSSEN LANGS DE WIJKRING


De blogger crost het liefs op de fiets door de wijk. Maar af en toe komt het zo uit dat hij ergens met de auto moet zijn, bijvoorbeeld om wat op te halen. Vanuit de auto is ook van alles te zien.

Vanaf de Hiddemaheerd koerste hij vandaag tegen het middaguur over de noordelijke wijkring richting Beneluxweg. Na de bocht bij Winkelcentrum Beijum en de benzinepomp stond een dikke vrachtwagen op het weggedeelte. Zie foto links, links ligt de Sijgersmaheerd en  rechts de Bekemaheerd. Links van de vrachtwagen loopt een doorgetrokken streep. Wachten dus. Met begrip, want wat moet een leverancier als hij iets bij een huis die langs de wijkring staat moet afleveren? De blogger zou de vrachtauto ook niet een heerd inrijden en een koelkast over 150 meter naar z'n bestemming transporteren. Je kunt je kont in sommige heerden amper keren.

Gelukkig, de chauffeur kwam er al weer aanlopen en een minuutje later was de wegblokkade opgelost.

Update 17:30 uur, vanaf de fiets genomen (ongeveer half vier)
Het was de bedoeling om van Beijum-Noord naar Zuid te rijden, zoals elke Beijumer weet, dat moet via de Beneluxweg. Wat staat dat verwijsbord daar scheef, even de auto aan de kant en een foto maken. Zie afbeelding rechts, verkeer schijnt naar beneden te moeten rijden i.p.v. naar rechts. Gevalletje van vandalisme, of een botsing?

Via de Beneluxweg en twee rotondes reed de blogger Beijum Zuid binnen. Zie foto helemaal boven. Kijk, nog een wegblokkade. Voor tegenliggers minder een probleem als bij Noord het geval was, we zien een onderbroken streep en verkeer dat Beijum Zuid wil verlaten kan gemakkelijk om de blokkade heen rijden, want genoeg zicht..

We zien twee oranje mannetjes met groenaanleg bij kruispunt Beijum-Zuid bezig.
De groenste wijk van Groningen krijgt de groenste hoofdingang van alle wijken in de Stad.
Zie nogmaals bovenste afbeelding, op de voorgrond loopt een wildtunnel onder de Emingaheerd door.

Het kan allemaal maar weer. In Beijum.

BOMEN IN PLUKBOS KARDINGE KRIJGEN WATER IVM DROOGTE

In november 2010 opende toenmalig burgemeester Rehwinkel het plukbos langs het Meedenpad in Kardinge. Dit gebeurde binnen het kader van het project Groningen-Eetbare Stad.

De plukbossen zijn bedacht door twee buurtbewoners. De aanplant van de plukbossen maakt deel uit het van het project Groningen - Eetbare Stad, dat erop gericht is om het voedsel weer dichter bij de mensen te brengen. Burgemeester Rehwinkel is erg blij met het initiatief. 'Door nu met elkaar tijd, energie en geld in dit plukbos te stoppen, kunnen we later met elkaar letterlijk de vruchten plukken. Voor kinderen is het bos prachtig omdat ze zo direct in contact komen met eetbare natuur'
http://www.natuurmonumenten.nl/content/plukbos-kardinge-geopend


Gisteravond fietste ondergetekende na een sportuurtje in DijkmanSport, zie logo links, tegen 21 uur terug naar Beijum (via het binnenkort te slopen Meedenpadviaduct en het Meedenpad). Het was al schemerdonker. Wat is dat nou? Een in het groen geklede dame zwaait aan de andere kant van de sloot met een emmer. Wat ben je aan het doen? "Ik haal water uit de sloot om bomen water te geven. In verband met de heersende droogte komen ze te kort." 
Aha, een medewerkster van het plukbos in Kardinge verzorgt nieuwe aanwas. De foto is wat onduidelijk omdat de vrouw zwaaide en omdat ze schutkleur-kleren aan had (groen op groen).

Via een buurtbewoner hoorde ondergetekende een kwartiertje later dat er afgelopen winter gele kornoeljes zijn gepland en dat die genoeg te drinken moeten krijgen. Sproeien schijn je het beste te kunnen doen als de zon niet schijnt maar in de avonduren.

Ongeveer 150 meter achter de groene dame loopt een rood fietspad schuin door het gebied. De buurtbewoner: "Daar worden binnenkort zieke kastanjes verwijderd en vervangen door nieuwe notenbomen. "

De mens helpt de natuur in het Kardingepark een handje. We leggen plukbossen aan en ondersteunen ze, geven bomen water tijdens droge periodes en we vervangen zieke bomen door jonge gezonde exemplaren.

MIJN (ONZE) TUIN IN BEIJUM (3)

Veel Beijumers maken dit voorjaar weer wat moois van hun tuin. Plantjes, een vijver, een stenen huisdier, extra bloempotten, een kas voor plantjes die warmte nodig hebben...Van alles.

Zie bovenstaande foto. Met een beetje mazzel hebben we de komende maanden geen drogers nodig om kleren van nattigheid te ontdoen. Hang je spijkerbroeken op een waslijn, is nog frisser ook in vergelijking met een elektrische droogmachine.

Kijk wat leuk, nog steeds bovenstaande foto, een vogelhuisje met een overdosis broodkorsten, de vogels hebben hier niks te klagen. Wat leuk, een erfscheiding tussen tuin en straat waar bloemen, planten en kunststukjes op staan. Wat zien we daar aan de binnenkant van het klaphekje? Is het een foto? Een schilderij? Rechts zien we een stuk van een zitbank. Niet in beeld, rechts ervan is nog een zitbank en een tussenliggende tafel, zeg maar een soort van picknickbank.

Zie de linker foto, een geïmproviseerde kas waar plantjes ingroeien die warmte nodig hebben. Doe het zelf.

Op de rechter foto idem dito. De blogger is vergeten wat voor groen er onder het beschermende plastiek groeit. Maar wees eerlijk, het is wel creatief.

Zo ook de twee muurkastjes die op onderstaande afbeelding zijn te aanschouwen. Zullen het gordijntjes zijn die aan weerskanten van de kastjes zijn te zien?

De bewoners van dit woonhuis aan de Froukemaheerd maken er het beste van. Met mooi weer hebben ze er eigenlijk een stuk woonruimte bij. Lekker buiten zitten en genieten van wat de natuur, al of niet geholpen door een kas of muurkast, voortbrengt. Kleren zijn in een half uurtje droog.
Leve het voorjaar in Beijum.

dinsdag 21 april 2015

UIT DE OUDE DOOS (242)

Het zou een interessante quizvraag kunnen zijn: hoeveel wietplantages zijn er ten tijden van het bestaan van Beijum in al die jaren (ongeveer 37) opgerold? Tegen de 500? Wie zal het zeggen.
Bovenstaande foto is een kleine 20 jaar oud. De zoveelste en bepaald niet de laatste plantage in rij werd op een mooie zomerdag leeg gestript. We zien veel groen, korte broeken en een dikke vrachtwagen die schuin voor de ingang van een voordeur aan de Froukemaheerd staat opgesteld.
Dat schuin inparkeren kan tegenwoordig nergens meer in Beijum, overal zijn in de loop der jaren hekjes en erfafscheidingen geplaatst.
De blogger kan zo niet zien of de vrachtauto die destijds voor dit soort zaken werd gebruikt een open dak had. Zo ja, dan konden plantjes vanaf de bovenste verdieping, waar de wietplantages meestal worden gehouden, zo in de laadbak worden gegooid. Het lijkt alsof hier alles via de voordeur ging.

Beijumers houden van groen. Sommige wijkbewoners (heel weinig) zetten hun hele zolder vol met zoetig ruikende hennepplanten om geld te verdienen of om een beste eigen voorraad spul aan te leggen. Wat wel eens wordt vergeten is dat het voor omwonenden erg (brand)gevaarlijk kan zijn om een dergelijke kwekerij naast zich te hebben. Dat zal dé reden dat de jacht op hennepplantages onverminderd doorgaat.
(Afgelopen januari is in het tegenoverliggende woonhuis een wietplantage ontmanteld)

HET VOORJAAR JUBELT ER OVER


Het zijn geweldige dagen om door de wijk te wandelen of te fietsen. Wat een pracht en praal is er te zien. Bloesems, bloemen, prille groene blaadjes aan de bomen, flirtende katten en poezen, het voorjaar zingt erover in Beijum.
Je moet er van genieten, het is zo weer voorbij, de meeste bloesems zijn reeds weggewaaid. Oneerlijk eigenlijk, de herfst lijkt altijd zo lang te duren terwijl het mooie voorjaar aan je voorbijschiet.
Bovenstaande foto is langs de wijkring (Emingaheerd) gemaakt. Tientallen volledig in bloei staande tulpen staan te pronken in een grote bak. Tulpen uit Beijum, als een variant op Tulpen uit Amsterdam.

Wat een gezellig getrommel stijgt er vanmiddag op bij de ingang van Winkelplein West ter hoogte van de busbaan (tussen Hoogenberg en de Lidl). Een jongetje leefde zich uit op twee trommels. Doe je het voor de centjes of voor de lol? "Voor allebei, ik vind het erg leuk om te doen."

Leuk al dat groen, maar er moet ook wel eens wat verwijderd worden. Als het tussen de tegels zit bijvoorbeeld.
Zie rechter afbeelding, goedgemutste heren waren in een steeg nabij de Emingaheerd bezig om onkruid te verwijderen.

De wijk Beijum is momenteel op z'n mooist. De blogger zag alleen maar goedgehumeurde gezichten. Vogels bouwen nestjes hoog in de bomen en alle bermen en slootkanten puilen uit van de paardenbloemen. De wijk ziet groen en geel, zogezegd.
Maar niet van nijd. Van pure schoonheid.